Voor derailleur afstellen

De voorderailleur werkt niet goed. Nog even voor het makkelijk en ergononisch werken: Voor het goed kunnen afstellen van de derailleur is de fietslift een bijna onmisbaar instrument. Wanneer de fiets in de lift hangt, kan met de ene hand de versnellingen worden bediend en met de andere de trapper, zodat de afstelling van de versnelling draaiend kan worden bediend en afgesteld.

5. De voorderailleur

Ook op de voor-derailleur zitten drie stelschroefjes. We beperken ons hier tot de eerste twee. Ook deze twee schroeven zorgen voor het begrenzen van de ketting, zodat de ketting er niet af kan lopen.

6. De L stelschroef

De L op de voorderailleur is voor de instelling van het kleine tandwiel vóór. Het afstellen van de voorderailleur op het kleine tandwiel gaat het beste wanneer de ketting achter over het grootste tandwiel loopt. Wanneer de L wordt uitgedraaid (linksom) dan wordt het kleine tandwiel beter bereikt. De L moet zodanig worden gedraaid dat de ketting net langs de linkerbinnenkant van de kooi loopt. Mocht de ketting met behulp van de stuurschakeling het kleine tandwiel niet kunnen bereiken, dan moet de binnenkabel wat losser gedraaid worden (naar rechts) met behulp van het indraaien van het stelwiel, Dit is aan het eind van de buitenkabel bij het stuur te vinden is.

7. De H stelschroef

De H op de voorderailleur is voor de afstelling van het grote tandwiel vóór. Dit gaat het beste, wanneer de ketting aan de achterzijde over het kleinste tandwiel loopt en vóór over het grootste. Wanneer de H linksom wordt uitgedraaid dan zal de ketting makkelijker op het grote blad kunnen komen. Teveel linksom kan leiden tot het van het tandwiel aflopen van de ketting. In dat geval H rechtsom indraaien.

Voorderailleur

Over het algemeen is de afstelling geslaagd wanneer de geleidewieltjes netjes onder de tandwielen lopen, niet verspringen of van de tandwielen aflopen en zo min mogelijk aanlopen. Dit laatste is soms het geval wanneer de ketting diagonaal staat (van groot achter naar groot vóór, of klein achter naar klein vóór). Dit zijn echter weinig of geen gebruikte versnellingen en bovendien zijn ze slecht voor de tandwielen en de ketting, omdat ze in deze stand ontzettend op elkaar invreten. Immers de tandwielen worden in deze gevallen door de ketting schuin benaderd, hetgeen sowieso allesbehalve soepel verloopt. Niet doen dus!

Deel 2: De achterderailleur