Achter derailleur

Achter derailleur afstellen

De achterderailleur werkt niet goed. De fiets schakelt niet lekker: hij pakt zijn versnellingen niet goed of de ketting loopt aan op de schakelkooi. Nog erger! De ketting vliegt van het tandwiel af! En garde, oftewel; ten aanval!

1. SPANNING

Allereerst moet worden uitgezocht of er wel voldoende spanning op de binnenkabel van de achterderailleur staat. Dit is te controleren door de ketting op het kleinste achterblad te zetten.Wanneer deze nu slap hangt, kan deze met behulp van de stelnippel, die aan het einde van de buitenkabel zit, op spanning worden gebracht: Er mag dan bijna geen speling meer in zitten. De binnenkabel los maken bij de derailleur en deze even aantrekken kan natuurlijk ook. Zorg er dan wel voor dat de derailleur op een kleine versnelling staat, zodat de spanning van de kabel is! Hier moet een beetje mee gespeeld worden: Zit de binnenkabel té strak, dan wil dat zeggen dat de stelnippel teveel is uitgedraaid, zodat de ketting het kleinste blad niet kan vinden. Komt de ketting wél op het kleinste blad, dan is het op spanning brengen van de binnenkabel gelukt. Voor het bereiken van het grootste blad achter geldt een identiek verhaal, maar dan zit de binnenkabel te los. Zie hierover verderop. Nu de fijnafstelling.

2. Fijnafstelling

Op de derailleur treffen we drie stelschroefjes aan. We beperken ons hier tot de eerste twee. Deze twee schroeven zorgen voor de begrenzing van de ketting, zodat de ketting er niet af kan lopen. Ze zijn over het algemeen gemerkt met een H en een L.

3. De L stelschroef

De L is hier voor de instelling van het grote tandwiel achter: Wanneer de L wordt uitgedraaid (linksom) wordt het grote blad beter bereikt. Het is de bedoeling dat de geleidewieltjes recht onder het grote tandwiel komen, wanneer de ketting voor over het kleinste tandwiel loopt. Dit kan worden bereikt door de stand van de L te veranderen. Wanneer de ketting het grote blad niet met behulp van de stelschroef L kan bereiken, betekent dit dat de binnenkabel te slap is afgesteld, zodat deze wat strakker moet worden afgesteld: dus de buitenkabel verlengen met behulp van het stelwieltje of stelnippel: deze naar links draaien dus. De L zorgt dus voor de afstelling van het grote blad! Wanneer de ketting over het grote tandwiel heen dreigt te lopen, en de spaken gaat opzoeken, dan moet de L iets worden ingedraaid, rechtsom derhalve.

4. De H stelschroef

De stelschroef die gemerkt is met een H is voor de afstelling van het kleine tandwiel achter. Wanneer we met de schakelaars aan het stuur naar het kleinste tandwiel achter hebben geschakeld, en vóór naar het grootste, dan kunnen we er met de stelschroef H voor zorgen dat de geleidewieltjes recht onder het tandwiel komen te staan. Wanneer met behulp van de H , linksom uitdraaiend, het kleine tandwiel niet kan worden bereikt door de ketting, dan is de binnenkabel waarschijnlijk te strak gespannen zodat de buitenkabel iets moet worden ingedraaid cq. verkort met behulp van het stelwieltje. Indien de ketting over het kleine tandwiel dreigt te lopen en tussen het frame en de cassette terecht komt, dan kan dit opgelost worden door de H rechtsom in te draaien.

Deel 3: De voorderailleur